Linija za proizvodnju mrvica

Linija za mrvice - sistem PEKBER

- kapacitet proizvodnje: 150, 230 ili 300 kg/h

- uređaj za predusitnjivanje kruha

- transportna traka i trake ili bubanj za predsušenje – ( 4 ) x 6 m

- drugo predusitnjavanje

- sušenje u...

Više ...


Linija za mrvice - sistem FUNK

- kapacitet proizvodnje: 200, 400, 600 kg/h

Sastoji se od:

- uređaj za predusitnjavanje sa stolom za kontinuirani manualni unos

- transportna pneumatika sa ventilatorom i pogonskim motorom od pre...

Više ...