Linija za mrvice - sistem FUNK

- kapacitet proizvodnje: 200, 400, 600 kg/h

Sastoji se od:

- uređaj za predusitnjavanje sa stolom za kontinuirani manualni unos

- transportna pneumatika sa ventilatorom i pogonskim motorom od predusitnjavača do sušilice

- kompletna sušilica sa oscilirajućom sitom od rostfraja sa metalnim stabilnim okvirom, sa ekscentričnim pogonom i pogonskim motorom, ventilator za topli zrak, 2 ventilatora za hladni zrak, 2 valjka za protresanje

- indirektni grijač zraka za plinski plamenik, snage 220 KW

- uređaj za filtriranje ispušnog zraka sa izmjenjivim filterom i sapnicom za pneumatsko čišćenje

- mlin za mrvice sa duplo udarno-križnim nožem, čelni pogon na kotačima 5,5 KW

- pneumatski transport mrvica iz mlina do silosa sa visokotlačnim ventilatorom u zavarenoj metalnoj kostrukciji

- uređaj za upravljanje - komandna tabla

- silos za ca. 400 kg gotovog proizvoda od plemenitog materijala

- OPCIJA: ulazna traka s lijevkom, podešavajuća po brzini, služi za kontinuirani transport kruha do predusitnjivača

- OPCIJA: uređaj za ponovno iskorištenje izlaznih temperatura

Ostali proizvodi iz kategorije: Linija za proizvodnju mrvica