Etažne peći

Verona

Etažna zidana peć DANZI FORNI - VERONA

- zidano ložište sa šamotnim ciglama

- kapacitet: 5 - 26,90 m²

- broj etaža: 2 - 4

- broj ulaza po etaži: 2 - 4

- način zagrijavanja: pli...

Više ...


Jolly

Električna etažna peć DANZI FORNI - JOLLY

- kapacitet: 3 - 18 m²

- broj etaža: 3 ili 4

- broj ulaza po etaži: 1, 2 ili 3

- potrebna snaga: 22,5 - 106 KW

- elektromehanički uprav...

Više ...


Alisei

Ciklotermička etažna peć DANZI FORNI - ALISEI

- kapacitet: 4 - 18 m²

- način zagrijavanja: plin i ložulje

- broj etaža: 3 ili 4

- broj ulaza po etaži: 1 - 4

- potrebna snaga: 52...

Više ...