Modularne peći

Giotto

Modularno - električna etažna peć DANZI FORNI - GIOTTO

- do max. 5 etaža

- plehovi: 600 x 400 ili 600 x 800 mm

- kapacitet: 0,5 - 7,2 m²

- pečenje na šamotnim pločama

- žaruljic...

Više ...