Giotto

Modularno - električna etažna peć DANZI FORNI - GIOTTO

- do max. 5 etaža

- plehovi: 600 x 400 ili 600 x 800 mm

- kapacitet: 0,5 - 7,2 m²

- pečenje na šamotnim pločama

- žaruljica za osvjetljavanje svake etaže

- specijalno reflektirajuća stakla

- ukrasna hauba

- potrebna snaga: 6,4 - 65 KW

- po želji sa fermentacijskom komorom ispod

- po želji sa postoljem