Kontakt

PEKARSKI SERVIS D.O.O

Puni naziv: Pekarski servis d.o.o. za trgovinu i usluge

Sjedište: Sesvete, Zagrebačka cesta 87

Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu

Broj sudskog registra: MBS 080668831

Iznos temeljnog kapitala: 25.000,00 kn

Kapital uplaćen: DA

Osnivači: Franjo Smolčić, jedini član

Član Uprave društva: Ištvan Varga, direktor

Naziv poslovne banke: Raiffeisenbank Austria dd

Broj žiro računa: 2484008-1104829321

Telefon: (00385) - 01 2040600

Telefax: (00385) - 01 - 2040608

Mobitel: (00385) - 098 414305

E-mail: [email protected]

Web: www.pekarski-servis.hr

Pošiljatelj

E-mail

Predmet radnje (subject)

Poruka